Advies en projecten woningcorporaties

Vreeken Advies & Projecten heeft verstand van alle aspecten van het technisch beheer van appartementen en woningen van woningcorporaties. Met als specialisatie het analyseren en optimaliseren van de werkprocessen binnen de keten van technisch beheer en onderhoud.

Kiezen voor samenwerking biedt u de volgende zekerheden:

•    Zorgvuldige analyse en deskundig advies.
•    Een goed doordacht plan van aanpak met oog voor mensen, mogelijkheden en kosten.
•    Systematische optimalisering van processen volgens de TOC-methode.
•    Efficiënte implementatie begeleid door een ervaren projectleider of interim manager.
•    Een prettige werksfeer en intern draagvlak voor de nieuwe aanpak.

Bel adviseur & projectleider Robert Vreeken voor vrijblijvend advies:
06 - 331 48 739

Mogelijke projecten voor woningcorporaties (o.a.)

Klantenservice

•    Missie en visie bepalen.
•    Klantenservice opzetten en inrichten.
•    Aansturen van een klantgedreven afdeling.

Huurdersportaal

•    Huurdersportaal opzetten en inrichten (digitaliseren van de werkprocessen).
•    Aanpassen van de interne werkprocessen.
•    Draagvlak voor de nieuwe aanpak creëren bij de gebruikers.

Kennisbank

•    Kennisbank opzetten van waaruit alle klantvragen eenduidig worden beantwoord.

Verhuur en verkoop

•    Werkprocessen optimaliseren.
•    Leegstand verminderen.
•    Mutatieproces verbeteren.

Onderhoudsvraagstukken

•    Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen inclusief overzicht van de te verwachten kosten.
•    Aanbesteden van planmatig onderhoud en mutatie onderhoud.
•    SLA’s opstellen (Service Level Agreements).

Outsourcing

•    Advisering met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud door de eigen dienst.
•    Eventueel begeleiden van verbetertrajecten of de inkoop van onderhoud bij derden.

Eenheidsprijzen

•    Eenheidsprijzen samenstellen van waaruit onderhoud wordt ingekocht.
•    Op basis van eenheidsprijzen EHP-contracten sluiten.
•    Aanspreekpunt voor derden.
•    Contractbeheer.
•    Controle op uitgevoerde werkzaamheden.
•    Rapporteren.

Interim manager

•    Tijdelijk aansturen van afdelingen klantenservice, verhuur/verkoop of servicedienst.

© 2007 - 2021 Vreeken VOF

     
Naar boven