Optimaliseren van werkprocessen volgens de TOC methode

De TOC methode of Theory of Constraints is een (logistieke) verbetermethode die streeft naar meer flow, dus kortere doorlooptijden. Adviseur en projectleider Robert Vreeken past de TOC methode toe om werkprocessen te optimaliseren. TOC is ontwikkeld door consultant en managementgoeroe Dr. Eliyahu Goldratt (1947-2011).

De zwakste schakel opsporen

Met behulp van de ‘TOC thinking processes’ worden processen op een gestructureerde wijze geanalyseerd. De aanwezige knelpunten worden herkend en - met maximaal draagvlak van alle betrokkenen - doorbroken. Kenmerkend voor TOC is het systeemdenken: een ‘supply chain’ is zo sterk als de zwakste schakel.

De zwakste schakel maximaal benutten

De TOC methode spoort steeds het knelpunt op dat - op dát specifieke moment - het proces het meest belemmert. Die zwakste schakel probeer je vervolgens maximaal uit te nutten of helemaal weg te nemen. Zo wordt het eerdere knelpunt een kans om het proces te verbeteren.

Draagvlak creëren voor procesverbeteringen

Elke verbetering van het proces betekent op de werkvloer ook een verandering van aanpak. Vaak is al jaren op dezelfde manier gewerkt en dan kan een verandering weerstand oproepen. Zeker als het in eerste instantie meer tijd kost of nieuwe vaardigheden van iemand vraagt. De TOC methode maakt de knelpunten en de oorzaken en gevolgen daarvan zichtbaar. Dat inzicht delen met gebruikers op de werkvloer helpt om weerstanden om te buigen naar begrip. Draagvlak creëren voor een nieuwe aanpak is essentieel voor een succesvol eindresultaat.

© 2007 - 2021 Vreeken VOF

Naar boven